struna tražilica

image shadow

Međunarodna pomorska organizacija

ime
definicija
 

organizacija u sklopu Organizacije ujedinjenih naroda kojoj su osnovni zadatci unapređivanje sigurnosti plovidbe i navigacije na moru, zaštita okoliša od zagađivanja s brodova i ostali poslovi koji se odnose na sigurnost na moru

vrela
istovrijednice
 

engleski: International Maritime Organization

kratice
 

engleska: IMO

međunarodna: IMO

razredba
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja