struna tražilica

image shadow

Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru

ime
skraćeni oblik naziva
 
konvencija SOLAS
definicija
 

međunarodna konvencija o utvrđivanju sposobnosti pomorskih brodova za plovidbu u međunarodnome prometu radi zaštite putnika, posade i ostalih osoba zaposlenih na brodu

vrela
istoznačnice
 

nepreporučeni naziv: SOLAS konvencija

istovrijednice
 

engleski: International Convention on Safety of Life at Sea

kratice
 

engleska: SOLAS

međunarodna: SOLAS

razredba
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja