struna tražilica

image shadow

Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja s brodova

ime
skraćeni oblik naziva
 
konvencija MARPOL
definicija
 

međunarodna konvencija o opremanju i postupcima na brodovima radi sprečavanja zagađivanja s brodova uljima, štetnim tekućinama u razlivenome stanju, štetnim tvarima u zapakiranome stanju, otpadnim vodama i smećem

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: Međunarodna konvencija o sprječavanju zagađivanja s brodova

nepreporučeni naziv: MARPOL konvencija

istovrijednice
 

engleski: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

kratice
 

engleska: MARPOL

međunarodna: MARPOL

razredba
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja