struna tražilica

image shadow

medicinski proizvod

definicija
 

proizvod koji se primjenjuje u ljudi za dijagnostičke i terapijske svrhe te kontrolu začeća, pri čemu svoje glavno djelovanje ne postiže farmakološkim, imunološkim ili metaboličkim učincima

vrela
istovrijednice
 

engleski: medical device

poveznica
 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1521.html
napomena
 
Medicinski proizvod može biti instrument, naprava, uređaj, programska podrška, materijal ili koji drugi predmet. Medicinski proizvodi namijenjeni su dijagnosticiranju, sprečavanju, praćenju, liječenju i ublažavanju bolesti, dijagnosticiranju, praćenju, liječenju, kontroli, ublažavanju ili otklanjanju tjelesnoga oštećenja ili nedostatka, ispitivanju, otklanjanju, nadomještanju ili preinaci anatomskih ili fizioloških funkcija organizma te kontroli začeća. Pribor nije medicinski proizvod, ali ga je proizvođač izričito namijenio uporabi s medicinskim proizvodom te tako omogućio uporabu medicinskoga proizvoda u skladu s njegovom namjenom.
razredba
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: farmakologija
projekt: Hrvatsko farmakološko nazivlje