struna tražilica

image shadow

marža operativnih troškova

definicija
 

financijski pokazatelj marže i prosječnih kamatnih stopa kojim se ocjenjuje teret imovine operativnim troškovima banke

kontekst
 
U kontekstu pokazatelja marže vrlo značajni su pokazatelji marže naknada i marže operativnih troškova. Sasvim je jasno da je situacija u poslovanju banke povoljnija što su marža kamata i marža naknada veće, a nasuprot tome, u kontekstu uspješnosti tj. profitabilnosti poslovanja bolje je da je marža operativnih troškova što manja. Uobičajeno se ističe kako bi dobro organizirana suvremena banka morala poslovati tako da maržom kamata pokrije maržu operativnih troškova, dok bi se iz marže naknada trebao eliminirati rezultat banke.
vrela
istovrijednice
 

engleski: operating costs margin

njemački: Betriebskosten Marge

napomena
 
Formula za izračun: marža operativnih troškova = operativni troškovi / ukupna aktiva.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja