struna tražilica

image shadow

marginalna razdioba komponente diskretnoga slučajnog vektora

definicija
 

vjerojatnost na euklidskome prostoru $R^p$ iste dimenzije kao dana komponenta danoga diskretnog slučajnog vektora, a koja svakomu Borelovu skupu $B$ na $R^p$ pridružuje zbroj reda vrijednosti marginalne funkcije gustoće razdiobe dane komponente po svim elementima presjeka skupova $S$ i $B$, pri čemu je $S$ prebrojiv gotovo siguran događaj u odnosu na zakon razdiobe od $X$

istoznačnice
 

dopušteni naziv: marginalna distribucija komponente diskretnoga slučajnog vektora

istovrijednice
 

engleski: marginal distribution of discrete random vector component

napomena
 
Neka je $f_X$ marginalna funkcija gustoće $p$-dimenzijske komponente diskretnoga slučajnog vektora $(X,Y)$ dimenzije $p+q$. Nadalje, neka je $S$ prebrojiv gotovo siguran događaj u odnosu na zakon razdiobe od $X$. Tada je marginalna razdioba od $X$ vjerojatnost $P_X$ na $R^p$ koja svakomu Borelovu skupu pridružuje vrijednost $P_X(B) = \sum_{x \in S\cap B} f_X (x)$.
razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi