struna tražilica

image shadow

marginalna funkcija gustoće komponente diskretnoga slučajnog vektora

definicija
 

realna funkcija definirana na euklidskome prostoru iste dimenzije kao dana komponenta $X$ danoga diskretnog slučajnog vektora $(X,Y)$, a koja je za svaku vrijednost argumenta $x$ jednaka sumi vrijednosti prereza funkcije gustoće od $( X,Y )$ u $x$, po $y$ iz prebrojivoga gotovo sigurnoga događaja u odnosu na zakon razdiobe od $Y$

istoznačnice
 

dopušteni naziv: marginalna gustoća komponente diskretnoga slučajnog vektora

istovrijednice
 

engleski: marginal density of discrete random vector component

napomena
 
Neka je $f_{ X,Y }$ funkcija gustoće diskretnoga slučajnog vektora $(X,Y)$ dimenzije $p+q$. Nadalje, neka je $S$ prebrojiv skup iz $R^q$ takav da je $P (Y \in S ) = 1$. Tada je marginalna funkcija gustoće od $X$ funkcija $f_X : R^p \rightarrow R$ takva da je $f_X (x) = \sum_{y \in S } f_{ X,Y } (x,y)$, $x \in R^p$.
razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi