struna tražilica

image shadow

mamutska stepa

definicija
 

paleoekološki uvjeti koji su prevladavali u većemu dijelu Euroazije tijekom pleistocena, a koji uključuju malu količinu padalina, malo snježnoga pokrivača i obilje sunca tijekom ljeta

vrela
istovrijednice
 

engleski: mammoth steppe, steppe-tundra

napomena
 
Mamutska stepa bila je biom pogodan za velike biljojede poput mamuta, vunastoga nosoroga i soba (Burroughs 2005). U mamutskoj stepi zastupljena je mješavina flore stepa i tundra (Eiszeit – Kunst und Kultur 2009).
razredba
 

polje: arheologija
grana: prapovijesna arheologija
projekt: Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba