struna tražilica

image shadow

malonesterska sinteza

definicija
 

niz kemijskih reakcija kojima se dietil-malonat prvo alkilira na alfa-ugljikovu atomu, a zatim hidrolizira i dekarboksilira dajući alkilirane derivate octene kiseline

istovrijednice
 

engleski: malonic ester synthesis

napomena
 
U malonesterskoj sintezi mogu se upotrebljavati i drugi esteri malonske kiseline, primjerice dimetil-malonat, CH2(COOCH3)2. Prvi se korak reakcije provodi u prisutnosti baze, obično natrijeva etoksida u etanolu, pri čemu iz dietil-malonata nastaje nukleofil enolatni anion.
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje