struna tražilica

image shadow

mala os hiperbole

definicija
 

dužina koja prolazi središtem hiperbole okomita na glavnu os, a duljina joj je jednaka duljini dužine koju tangenta u vrhu hiperbole odsijeca na njezinim asimptotama

istoznačnice
 

dopušteni naziv: sporedna os hiperbole

istovrijednice
 

engleski: minor axis of a hyperbola, conjugate axis of a hyperbola

suprotnica
 
velika os hiperbole
razredba
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi