struna tražilica

image shadow

magnetska permeabilnost

skraćeni oblik naziva
 
permeabilnost
definicija
 

veličina jednaka umnošku magnetske permeabilnosti vakuuma i relativne magnetske permeabilnosti tvari

predloženi naziv (IHJJ)
 
magnetska propusnost
istovrijednice
 

engleski: permeability

francuski: perméabilité

simbol
 
$\mu$
jednadžba
 
$\mu=\mu_0\mu_\textrm{r} \vec{B}=\mu\vec{H}$
napomena
 
Gustoća magnetskoga toka u tvari jednaka je umnošku magnetske permeabilnosti i jakosti magnetskoga polja.
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici