struna tražilica

image shadow

magnetizacija

im. ž. jd.
definicija
 

vektorska veličina koja iskazuje omjer magnetskoga dipolnog momenta uzorka tvari i obujma toga uzorka

istovrijednice
 

engleski: magnetization

francuski: aimantation

simbol
 
$\vec{M}$
jednadžba
 
$\vec{M}=\frac{\vec{P}_\textrm{m}}{V}\; \vec{M}=\chi_\textrm{m}\vec{H}$
napomena
 
Magnetizacija je jednaka umnošku magnetske susceptibilnosti tvari i magnetskoga polja.
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici