struna tražilica

image shadow

tert-butildifenilsilil

im. m. mn.
definicija
 

skupina u kojoj su na atom silicija vezane jedna tert-butilna skupina i dvije fenilne skupine

istovrijednice
 

engleski: tert-butyldiphenylsilyl

kratice
 

hrvatska: TBDPS

međunarodna: TBDPS

formula
 
(CH3)3C(C6H5)2Si–; t-BuPh2Si–
napomena
 
Skupina tert-butildifenilsilil zaštitna je skupina u organskoj sintezi i najčešće se upotrebljava za zaštitu hidroksilnih skupina alkohola i fenola, pri čemu nastaju sililni eteri općenite strukturne formule ROSi(C6H5)2C(CH3)3 ili RO-TBDPS, pri čemu je R alkil ili aril.
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje