struna tražilica

image shadow

para-metoksibenzil

im. m. jd.
definicija
 

skupina sustavnoga imena (para-metoksifenil)metil

istoznačnice
 

dopušteni naziv: 4-metoksibenzil

istovrijednice
 

engleski: para-methoxybenzyl, 4-methoxybenzyl, (para-methoxyphenyl)methyl

kratice
 

hrvatska: PMB

međunarodna: PMB

formula
 
p-C6H4(OCH3)CH2
napomena
 
Skupina para-metoksibenzil upotrebljava se u organskoj sintezi kao zaštitna skupina kojom se najčešće zaštićuju hidroksilne skupine alkohola i fenola, pri čemu nastaju para-metoksibenzilni eteri općenite strukturne formule p-C6H4(OCH3)CH2OR ili PMB-OR, pri čemu je R = alkil ili aril.
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje