struna tražilica

image shadow

n-sklonidba

im. ž. jd.
definicija
 

nekadašnja suglasnička sklonidba imenica srednjega roda koje su u genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu jednine te u množini i dvojini dobivale tematski morfem -en- te nekadašnja suglasnička sklonidba imenica muškoga roda koje su u jedninskim kosim padežima te u množini i dvojini dobivale tematski morfem -en-

istoznačnice
 

dopušteni naziv: n-deklinacija, n-promjena

istovrijednice
 

engleski: n-declension

njemački: n-Deklination

francuski: n-déclinaison

ruski: н-склонение

napomena
 
Po n-sklonidbi sklanjale su se npr. ove imenice srednjega roda brěmę, imę, plemę, sěmę, vrěmę, odnosno ove muškoga roda dьnь, jelenь, kamy, korenь, plamy. Ta je sklonidba kao morfološka kategorija nestala, a njezin su ostatak toponimi poput Pakoštane i Petrčane.
razredba
 

polje: filologija
grana: kroatistika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)