struna tražilica

image shadow

langue

im. ž. jd. (fre.)
definicija
 

opći apstraktni sustav jezičnih pravila

vrela
kontekst
 
Jezik ( langue) je sustav znakova u nekoj jezičnoj zajednici; jezik je društveni proizvod, konvencionalan je i mora se učiti.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: jezik

istovrijednice
 

engleski: langue

suprotnica
 
parole
napomena
 
Švicarski lingvist Ferdinand de Saussure uveo je u lingvistiku pojam opće jezične djelatnosti (langage) u kojoj razlikuje jezik (langue) i individualni govor (parole). Odnos između jezika i govora odnos je društvenoga i pojedinačnoga u ljudskome komuniciranju.
razredba
 

polje: filologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji