struna tražilica

image shadow

loksodroma

im. ž. jd.
definicija
 

krivulja na rotacijskoj plohi koja siječe meridijane pod istim kutom

istovrijednice
 

engleski: loxodrome

njemački: Loxodrome

francuski: loxodromie

napomena
 
Brod plovi po loksodromi kada na putu između dviju pozicija plovi istim kursom. Na kartama izrađenima u uspravnoj konformnoj cilindričnoj projekciji loksodrome su ravne crte.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik