struna tražilica

image shadow

litografija

im. ž. jd.
definicija
 

otisak nastao crtanjem po kamenoj ploči

istovrijednice
 

engleski: lithography

njemački: Litographie, Steindruck

francuski: lithographie

napomena
 
Pojavom litografije karte se sve više tiskaju za najširu uporabu. Osobit je primjer višebojne litografije karta Agram sammt Umgebung iz 1853./54. u mjerilu 1 : 14 400. Na njoj su reljefni oblici prikazani šrafama. Javni objekti u središtu grada te pojedinačni objekti izvan grada označeni su crnom bojom, a svi ostali objekti u gradu crvenom bojom. Posebna je pozornost posvećena prikazu neizgrađenih površina, pa su vrtovi i parkovi označeni različitim slikovnim signaturama svijetlozelene boje, pašnjaci svijetlozelenom, livade žutozelenom, vinogradi smeđom, šume smeđozelenom bojom, a oranice su prikazane površinama bez boje. Sačuvan je Nacrt grada Zagreba 1898, koji je iznimno uspjela litografija izrađena u šest boja.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik