struna tražilica

image shadow

list karte

definicija
 

dio karte u više listova otisnut na jednome papiru

predloženi naziv (IHJJ)
 
list zemljovida
istovrijednice
 

engleski: map sheet

njemački: Kartenblatt

francuski: coupure

napomena
 
Karta se izrađuje na više listova ako je potrebno prikazati neko područje koje nije moguće prikazati na jednome listu u zadanome mjerilu. Takva karta ima jedinstvenu podjelu i oznake listova te su svi listovi izrađeni u istome mjerilu, u istoj projekciji i primjenom istih kartografskih znakova.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik