struna tražilica

image shadow

lisabonska strategija

definicija
 

strategija pokrenuta na Europskome vijeću u Lisabonu u ožujku 2000. s ciljem pretvaranja EU-a u najkonkurentnije gospodarstvo na svijetu i postizanja pune zaposlenosti do 2010. godine

istovrijednice
 

engleski: Lisbon strategy

njemački: Lissabon-Strategie, Strategie von Lissabon

francuski: stratégie de Lisbonne

slovenski: lizbonska strategija

razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije