struna tražilica

image shadow

linearno zavisni skup vektora

definicija
 

konačni skup vektora vektorskoga prostora u kojemu postoji netrivijalna linearna kombinacija tih vektora koja je jednaka nulvektoru

istoznačnice
 

dopušteni naziv: linearno zavisni vektori

istovrijednice
 

engleski: linearly dependent vectors

napomena
 
U definiciji neki vektori mogu biti međusobno jednaki. Definicija se može proširiti i na beskonačno mnogo vektora tako da se traži da rečeno vrijedi za konačno mnogo vektora. Ako postoje barem dva vektora i ni jedan od njih nije nulvektor, onda su vektori linearno zavisni ako se svaki od njih može predočiti kao linearna kombinacija konačno mnogo preostalih.
razredba
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi