struna tražilica

image shadow

likvidacijska bilanca

definicija
 

bilanca koja se sastavlja pri likvidaciji poduzeća

vrela
istovrijednice
 

engleski: liquidation balance sheet, realization account, liquidation balance

napomena
 
Tijekom likvidacije poduzeća utvrđuje se tzv. likvidacijska masa iz koje se namiruju vjerovnici, odnosno podmiruju obveze; prvo kratkoročne, zatim dugoročne i na kraju, nakon što se podmire sve obveze, ono što ostane pripada vlasniku. Poduzeće tada prestaje pravno postojati. Likvidacijska bilanca sastavlja se radi utvrđivanja vrijednosti imovine, obveza i kapitala u trenutku prestanka rada poduzeća, čime se određuje kojom imovinom poduzeće raspolaže, kolike su obveze i kapital te kojim će se redom obveze likvidirati.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja