struna tražilica

image shadow

lijek za naprednu terapiju

definicija
 

biološki lijek za ljude koji se temelji na genskoj terapiji, terapiji somatskim stanicama ili tkivnome inženjerstvu

vrela
istovrijednice
 

engleski: advanced therapy medicinal product

poveznica
 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_001808.jsp&mid=WC0b01ac0580b60776
razredba
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: farmakologija
projekt: Hrvatsko farmakološko nazivlje