struna tražilica

image shadow

lijek iz ljudske krvi ili ljudske krvne plazme

definicija
 

industrijski proizveden lijek koji se temelji na sastojcima ljudske krvi

vrela
istoznačnice
 

žargonizam: derivat ljudske krvi ili plazme

istovrijednice
 

engleski: medicinal product derived from human blood or human plasma

poveznica
 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000890.jsp&mid=WC0b01ac058002956b
napomena
 
Lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske krvne plazme u prvome redu obuhvaćaju albumin, čimbenike zgrušavanja i imunoglobuline ljudskoga podrijetla te moraju imati certifikat OCABR (Official Control Authority Batch Release Certificate), koji potvrđuje da je seriju lijeka iz ljudske krvi ili ljudske plazme ispitao službeni laboratorij u skladu sa smjernicama za postupak OCABR.
razredba
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: farmakologija
projekt: Hrvatsko farmakološko nazivlje