struna tražilica

image shadow

lignikolna gljiva

definicija
 

gljiva koja se hrani drvom i time prouzročuje manje ili veće promjene fizičkih i mehaničkih svojstava drva

istoznačnice
 

dopušteni naziv: lignikolna gljivica, ksilofagna gljiva, ksilofagna gljivica

istovrijednice
 

engleski: lignicolous fungus, wood decaying fungus

njemački: holzzerstörender Pilz

podređeni nazivi
 
lignikolna gljiva plijesni, lignikolna gljiva promjene boje, lignikolna gljiva truležnica
napomena
 
Lignikolne gljive mogu biti i obligatni i fakultativni paraziti, ali i obligatni i fakultativni saprofiti. Kao paraziti mogu ali ne moraju prouzročiti smrt domaćina tj. živoga stabla i veoma često prouzročuju fiziološka oštećenja živih stabala. Kao saprofiti u manjoj ili većoj mjeri razgrađuju drvo i pritom prouzročuju promjene fizičkih i mehaničkih svojstava drva.
razredba
 

polje: drvna tehnologija
grana: drvni materijali
projekt: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja