struna tražilica

image shadow

Lennard-Jonesova potencijalna energija

definicija
 

potencijalna energija međudjelovanja dviju čestica koja je karakteristična za van der Waalsove međuatomske i međumolekulske sile

istoznačnice
 

žargonizam: Lennard-Jonesov potencijal

istovrijednice
 

engleski: Lennard-Jones potential energy, Lennard-Jones potential

francuski: energie potentielle de Lennard-Jones, potentiel de Lennard-Jones

razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici