struna tražilica

image shadow

leksikografski uređaj

definicija
 

uređaj na Kartezijevu umnošku konačno mnogo potpuno uređenih skupova takav da je za dva različita elementa umnoška manji onaj koji ima manju koordinatu na prvome mjestu gdje se te koordinate razlikuju

istovrijednice
 

engleski: lexicographic order, lexicographical order

napomena
 
Naziv dolazi od uređaja riječi u rječnicima. Definicija se može proširiti na Kartezijev umnožak beskonačne porodice skupova indeksirane prirodnim brojevima, a i na umnožak uređenih skupova.
razredba
 

polje: matematika
grana: diskretna i kombinatorna matematika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi