struna tražilica

image shadow

leksička jedinica

definicija
 

sastavnica određenoga leksika temeljena na leksikalizaciji

istovrijednice
 

engleski: lexical unit

njemački: lexikalische Einheit

francuski: unité lexicale

ruski: лексическая единица

napomena
 
Nazivi leksička jedinica i leksem često se izjednačuju kad se određuju kao jezične jedinice koje nastaju leksikalizacijom. Naziv leksička jedinica ima šire značenje od naziva leksem jer se leksem određuje kao riječ u ukupnosti oblika i značenja, a leksička jedinica obuhvaća jedinice koje mogu sadržavati i više od jednoga leksema, pri čemu tvore jedinstvenu značenjsku cjelinu koja ne nastaje povezivanjem pojedinačnih značenja leksema. Višerječne leksičke jedinice mogu biti nazivi (npr. morski pas, božja ovčica) ili frazemi (npr. u dobru i u zlu, mlatiti praznu slamu).
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)