struna tražilica

image shadow

latinični

prid.
definicija
 

koji se odnosi na latinicu

istoznačnice
 

dopušteni naziv: latinički

nepreporučeni naziv: latinski

istovrijednice
 

engleski: Latin

njemački: lateinschriftlich

francuski: latin

ruski: латинский

talijanski: latino

napomena
 
Pridjev latinski odnosi se na Latine, a ne na latinicu, te nije istoznačan pridjevu latinični. Odlučujući o tome kojemu od dvaju potvrđenih pridjeva latinični i latinički treba dati prednost, treba uzeti u obzir skladan sustav pridjeva sa značenjem ‘koji se odnosi na pismo’. Stoga preporučeni pridjevni naziv tvoren od imenice latinica glasi latinični u skladu s pridjevima arabični, ćirilični i glagoljični. Više o tome vidi u Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica, Vukojević, Luka. 2012. Jezični savjeti. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. str. 19–21.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)