struna tražilica

image shadow

Langmuirova adsorpcijska izoterma

definicija
 

empirijska jednadžba koja opisuje ovisnost površinske koncentracije adsorbirane tvari o množinskoj koncentraciji tvari u otopini ili o parcijalnome tlaku u plinskoj smjesi, a temeljena je na Langmuirovu adsorpcijskome modelu

istovrijednice
 

engleski: Langmuir adsorption isotherm

formula
 
\theta =\frac{Kp_{\textup{A}}}{1+Kp_{\textup{A}}}
razredba
 

polje: kemija
grana: fizikalna kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje