struna tražilica

image shadow

lamarkizam

im. m. jd.
definicija
 

teorija čije je načelo evolucijske promjene temeljeno na učinku uporabe i neuporabe obilježja i nasljeđivanju stečenih osobina

vrela
kontekst
 
Proučavanje lamarkizma i neolamarkizma treba započeti usporedbom s darvinističkim pristupima. Kako je već rečeno, mnogi prihvaćaju evolucijsko preoblikovanje i postanak novih vrsta, no nema konsenzusa oko mehanizma kojim se to događa.Mayr (1988:171) nalazi razliku između lamarkističkih teorija i darvinizma u još nečemu: „Za Lamarcka, evolucija je bila strogo uspravna pojava, manje ili više smještanje scala naturae u vrijeme, samo u jednoj dimenziji, onoj vremena. Za njega je evolucija bila kretanje prema sve savršenijem, nastojanje za uspostavom neprekinutosti između glavnih tipova organizama, od najprimitivnijih naljevnjaka do sisavaca i čovjeka.“
vrela
istovrijednice
 

engleski: Lamarckism, Lamarckian transformism

napomena
 
Ova teorija povezuje se s Jean-Baptisteom Lamarckom, prvim sustavnim evolucionistom koji je razvio teoriju organske evolucije.
razredba
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji