struna tražilica

image shadow

labirint

im. m. jd.
definicija
 

geometrijski uzorak u obliku zamršenih spirala odnosno isprepletenih meandara

istovrijednice
 

engleski: labyrinth, maze

njemački: Labyrinth

francuski: labyrinthe, dédale

talijanski: dedalo, labirinto

napomena
 
Naziv označuje i zgradu s isprepletenim hodnicima i brojnim zamršenim prostorijama, a potječe od najstarijega grčkoga korijena λάβρυς i označuje "palaču dvosjekle sjekire". Prema simboličkim i mitološkim konotacijama labirint se dijeli na jednoznačni labirint (labyrinth) i zagonetni labirint (maze). Jednoznačni je labirint krivudavi put s jednim ulazom i izlazom koji se bliži i udaljava od cilja, ali se na kraju do njegova središta stiže jednoznačno, bez ikakvih grananja, dok je za zagonetni labirint karakteristično da se u njemu može izgubiti tražeći cilj (ili izlaz). U antici se spominju četiri podvrste labirinata: kretski, u kojemu je prema grčkome mitu stanovao Minotaur, zatim egipatski pokraj Arsinoe, lemnijski na otoku Lemnu (danas Limnos, a prema nekim autorima na Samu) i italski pokraj grada Kluzija (Clusium, danas Chiusi). U religiologiji predstavlja simbol moći i beskonačnosti, a čest je motiv antičkih opločenja i mozaika. Labirint je bio nacrtan na vratima Sibiline špilje u Kumi, a ugraviran je i na podovima kršćanskih crkava (katedrala). Ples u obliku labirinta izvodio se u mnogim krajevima od Grčke do Kine (tzv. plesovi ptica).
razredba
 

polje: povijest umjetnosti
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture