struna tražilica

image shadow

kvantitativne metode

definicija
 

metode prikupljanja i analize podataka kojima je cilj dati brojčani opis predmeta istraživanja

vrela
kontekst
 
Kvantitativne metode osobito su pogodne za provjeru već postojećih teorija, testiranja hipoteza i postavljanje pitanja i problema rješivih statističkim metodama.
vrela
istovrijednice
 

engleski: quantitative methods

podređeni nazivi
 
anketa, analiza sadržaja, kontrolirana međukulturna usporedba, biometrija, antropometrija, spirometrija, ergometrija, osteometrija, fotogrametrija, refleksijska spektrofotometrija, podvodno vaganje, procjena prehrane, bioelektrična impedancija, procjena visine, analiza stabilnih izotopa, studija alelne povezanosti, F statistika, metoda najbližega susjeda, analiza vezanosti gena
napomena
 
Kvantitativne metode često se povezuju s pozitivističkim postavkama objektivizma, mogućnostima reproduciranja i uopćavanja rezultata te određivanjima konkretnih varijabla i utvrđivanja uzročnih odnosa među njima, s ciljem potvrđivanja ili opovrgavanja početnih hipoteza. Ovakav se pristup često shvaća kao suprotnost pristupu koji se oslanja na kvalitativne metode. Za mnoge je metode teško odrediti ubrajaju li se u jednu ili drugu kategoriju, a u istraživačkoj praksi često se upotrebljavaju obje vrste metoda te se oba navedena pristupa međusobno nadopunjuju.
razredba
 

polje: interdisciplinarne društvene znanosti
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji