struna tražilica

image shadow

kut trenja

definicija
 

kut čiji je tangens jednak omjeru posmične sile po jedinici površine i normalnoga naprezanja između dvaju materijala

vrela
kontekst
 
Kut trenja između geosintetika i geosintetika te geosintetika i tla važan je u analizi stabilnosti (npr. pokrov odlagališta otpada, temeljni brtveni sustav) ili kod sidrenja geosintetika u tlu (armirano tlo - vidi pokus izvlačenja).
vrela
istovrijednice
 

engleski: angle of friction

njemački: Reibungswinkel

francuski: angle de frottement

simbol
 
$\[\varphi \]$
formula
 
\[\tan \varphi _{gp}=\frac{\tau }{\sigma _{n,\beta }}\]
napomena
 
Kut trenja izražava se u stupnjevima. Vrijednost τ u formuli predstavlja smično naprezanje, a σ normalno naprezanje pri kutu β.
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: geotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja