struna tražilica

image shadow

kružni dijagram

definicija
 

grafički prikaz razdiobe frekvencija određene diskretne statističke varijable koji se sastoji od kruga razdijeljenoga na kružne isječke tako da je svakoj vrijednosti varijable pridružen jedan kružni isječak čija je površina proporcionalna relativnoj frekvenciji te vrijednosti u danome uzorku

istovrijednice
 

engleski: pie chart

razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi, Forenzično-kriminalističko nazivlje