struna tražilica

image shadow

kritična točka funkcije

skraćeni oblik naziva
 
kritična točka
definicija
 

točka u kojoj je derivacija funkcije jednaka nuli

istovrijednice
 

engleski: critical point

napomena
 
Katkad se u kritične točke ubrajaju i sve točke u kojima je funkcija definirana, a derivacija ne postoji. Pojam se definira i za funkcije više varijabla, a i u širim okolnostima. Tako je kritična točka funkcije više varijabla ona u kojoj parcijalne derivacije nestaju ili neka od parcijalnih derivacija ne postoji.
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi