struna tražilica

image shadow

krajolik

im. m. jd.
definicija
 

dio geoprostora koji se sastoji od vidljivih objekata na zemljištu te od promjenjivih elemenata poput osvjetljenja i vremenskih uvjeta

istovrijednice
 

engleski: landscape

njemački: Landschaft

francuski: paysage

napomena
 
Pod vidljivim se objektima na zemljištu podrazumijevaju zemljišni oblici (reljef), vode (rijeke, jezera i mora), živi svijet koji uključuje vegetaciju, ljudsko djelovanje koje uključuje uporabu zemljišta, zgrade i druge građevine. Topografska izmjera, uključujući i fotogrametrijsko snimanje, izmjera je krajolika te osnova za izradbu topografskih baza podataka i topografskih karata.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik