struna tražilica

image shadow

konsolidirana financijska izvješća

definicija
 

izvješća koja sastavlja računovođa Komisije na temelju podataka iz financijskih izvješća institucija i određenih tijela financiranih iz općega proračuna Europske unije koja Komisija dostavlja Europskomu parlamentu, Vijeću i Revizorskomu sudu do 31. ožujka iduće godine, a koja prikazuju konsolidiranu bilancu stanja i ukupni poslovni rezultat na dan 31. prosinca, uključujući i zbirnu tablicu novčanoga toka tijekom godine, prikaz promjena stanja ukupne imovine Unije i bilješke s komentarima

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: konsolidirani financijski izvještaji

istovrijednice
 

engleski: consolidated financial statements

njemački: konsolidierter Jahresabschluss

francuski: états financiers consolidés

slovenski: konsolidirani finančni izkazi

poveznica
 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2010/EU_2010_annual_accounts_en.pdf
napomena
 
Drugo vrelo je Prijedlog Komisije za Uredbu Europskoga parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na godišnje proračune Unije (KOM(2010) 0815 konačna verzija – COD 2010/0395).
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije