struna tražilica

image shadow

konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

skraćeni oblik naziva
 
konsolidirana bilanca MFI-ja
definicija
 

bilanca dobivena netiranjem pozicija između monetarnih financijskih institucija u ukupnoj bilanci MFI-ja

vrela
istovrijednice
 

engleski: consolidated MFI balance sheet

njemački: konsolidierte Bilanz geldschöpfender Kredit- und Finanzinstitute

francuski: bilan consolidé des IFM

napomena
 
Ona daje statističke informacije o aktivi i pasivi sektora MFI-ja nasuprot rezidentima europodručja koji ne spadaju u taj sektor (tj. nemonetarnim financijskim institucijama: općoj državi i drugim rezidentima europodručja) i nasuprot rezidentima koji nisu u europodručju. Pravni je temelj Uredba (EZ-a) br. 2423/2001 Europske središnje banke od 22. studenoga 2001. o konsolidiranoj bilanci u sektoru monetarnih financijskih institucija (ESB/2001/13).
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije