struna tražilica

image shadow

konačnost namire

definicija
 

stanje namire u kojemu nacionalna središnja banka ili Europska središnja banka u kojoj je inicirano plaćanje ili sudionik koji je inicirao plaćanje ne može opozvati, prebiti ili poništiti izvršenje platnoga naloga, a ono se ne može opozvati, prebiti ili poništiti ni u slučaju stečajnoga postupka u odnosu na sudionika, osim u slučajevima manjkavosti temeljnih transakcija ili platnih naloga

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: konačnost poravnanja

istovrijednice
 

engleski: settlement finality

njemački: Endgültigkeit der Abrechnung

francuski: bonne fin des paiements

slovenski: dokončnost poravnave

napomena
 
Hrvatski se naziv konačnost namire upotrebljava u Smjernici ESB-a od 26. travnja 2001. i u naslovu Direktive 98/26/EZ od 19. svibnja 1998: Direktiva 98/26/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira. Međutim, direktiva, kako proizlazi iz članka 3., naglašava da su platni nalozi ne samo neopozivi i bezuvjetni nego i pravno obvezujući, što znači da ih treba izvršavati i u stečajnome postupku u odnosu na sudionika. Stoga se u istoj direktivi na njemačkome i francuskome jeziku rabe drugi nazivi: Wirksamkeit von Abrechnungen i caractère définitif du règlement, dok se isti engleski naziv settlement finality upotrebljava i u smjernici i u direktivi. Isto vrijedi i za Direktivu 2009/44/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. koja mijenja Direktivu 98/26/EZ o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira i Direktivu 2002/47/EZ o financijskim kolateralnim aranžmanima u pogledu povezanih sustava i kreditnih potraživanja (SL L 146, 10.6.2009, str. 37 do 43). Valja istaknuti da nema definicije pojma konačnost namire ni u navedenim kasnijim direktivama ni u hrvatskome Zakonu o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN br. 117/2008. od 13. listopada 2008. godine) kojim su direktiva o konačnosti namira i njezine kasnije izmjene i dopune prenesene u hrvatsko pravo.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije