struna tražilica

image shadow

komunikacijska konvencija

definicija
 

ustaljeni način ostvarivanja jezične komunikacije među govornicima određene jezične zajednice

istovrijednice
 

engleski: communicative convention

njemački: Kommunikationskonvention

francuski: convention de communication

ruski: коммуникативная конвенция

napomena
 
Komunikacijska konvencija proistječe iz parametara koji su dio svake komunikacijske situacije, a to su sudionici, komunikacijski kanali, kodovi, okolina u kojoj se ostvaruje komunikacija te referenti koji su obuhvaćeni propozicijom.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)

vrela
 

vrelo naziva: Glovacki-Bernardi, Zrinjka i dr. 2001. Uvod u lingvistiku. Školska knjiga. Zagreb.