struna tražilica

image shadow

komunikacijska kompetencija

definicija
 

kompetencija koju govornici aktiviraju da bi ostvarili svoje komunikacijske namjere

vrela
kontekst
 
Komunikacija i učenje uključuju obavljanje zadataka koji nisu isključivo jezični (npr. pomicanje ormara, plaćanje parkiranja), iako uključuju jezične aktivnosti oslanjajući se na komunikacijsku kompetenciju pojedinca.
vrela
istovrijednice
 

engleski: communicative competence

njemački: Kommunikationskompetenz, kommunikative Kompetenz

francuski: compétence communicative

ruski: коммуникативная компетенция

napomena
 
Komunikacijska kompetencija sadržava jezične kompetencije, sociolingvističku kompetenciju i pragmatične kompetencije.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)