struna tražilica

image shadow

kompozabilni par morfizama

definicija
 

par morfizama $(g,f)$ u kategoriji $C$ za koje je domena od $g$ jednaka kodomeni od $f$ pa je definirano komponiranje morfizama $g\circ f$

predloženi naziv (IHJJ)
 
složivi par morfizama
istovrijednice
 

engleski: composable pair of morphisms

razredba
 

polje: matematika
grana: ostale matematičke discipline
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi