struna tražilica

image shadow

koeficijent polinoma

definicija
 

konstanta kojom je pomnožena čista potencija ili umnožak potencija u članu polinoma

istovrijednice
 

engleski: coefficient of a polynomial

podređeni nazivi
 
slobodni član polinoma
napomena
 
Za polinom jedne varijable $f(x)=a_nx^n+...+a_1x+a_0$, koeficijenti su $a_0,a_1, ..., a_n$. Ako su koeficijenti elementi prstena $A$, kažemo da je polinom s koeficijentima iz $A$ ili da je definiran nad $A$. Slično je za polinome više varijabla.
razredba
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi