struna tražilica

image shadow

koeficijent korelacije slučajnih varijabla

skraćeni oblik naziva
 
koeficijent korelacije
definicija
 

količnik kovarijance danih slučajnih varijabla i umnoška njihovih standardnih devijacija, pri čemu te standardne devijacije nisu jednake nuli

istoznačnice
 

dopušteni naziv: Pearsonov koeficijent korelacije slučajnih varijabli, Pearsonov koeficijent korelacije, koeficijent korelacije slučajnih varijabli

istovrijednice
 

engleski: correlation coefficient between random variables, Pearson's product-moment correlation coefficient between random variables

razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi, Forenzično-kriminalističko nazivlje