struna tražilica

image shadow

koeficijent jednolikosti

definicija
 

mjera nagiba granulometrijske krivulje

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: koeficijent jednoličnosti

istovrijednice
 

engleski: uniformity coefficient, coefficient of uniformity

simbol
 
$\[C_{u}\]$
formula
 
\[\frac{D_{60}}{D_{10}}\]
napomena
 
Karakteristični promjeri zrna D10 i D30 dobiju se tako da se u granulometrijskome dijagramu povuče horizontala na odgovarajućim postotcima (10 % i 60 %) i očitaju se odgovarajuće vrijednosti promjera u mm. Koeficijent jednolikosti jednak 1 odgovara materijalu kojemu su sva zrna jednakoga promjera. Što je koeficijent jednolikosti veći, to je materijal manje jednolik. Koeficijent jednolikosti uveo je A. Hanzen radi ocjenjivanja pijeska za vodovodne filtre.
privitak
 
koeficijent jednolikosti
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: geotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja