struna tražilica

image shadow

knjižnica s pravom na obvezni primjerak

definicija
 

knjižnica kojoj se primjerak publikacije dostavlja temeljem zakona ili posebnoga ugovora na trajno čuvanje i pohranu

vrela
istovrijednice
 

engleski: depository library, copyright (depository) library, deposit library, legal deposit library

njemački: Pflichtexemplarbibliothek

poveznica
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html
napomena
 
U Hrvatskoj je to poslovanje uređeno Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019), čl. 3 (12).
razredba
 

polje: informacijske i komunikacijske znanosti
grana: knjižničarstvo
projekt: Hrvatsko knjižničarsko nazivlje