struna tražilica

image shadow

kinetička energija rotacije

definicija
 

energija koju zbog rotacije ima čestica ili kruto tijelo

istoznačnice
 

dopušteni naziv: rotacijska kinetička energija

istovrijednice
 

engleski: rotational kinetic energy

francuski: énergie cinétique de rotation

jednadžba
 
$E_\textrm{k}=\frac{1}{2}\mathfrak{I}\omega^2$
napomena
 
Kinetička energija rotacije polovica je umnoška momenta tromosti i kvadrata kutne brzine.
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici