struna tražilica

image shadow

kataforička funkcija

definicija
 

upućivačka uloga jezičnih jedinica u iskazu na sadržaj koji slijedi

istoznačnice
 

dopušteni naziv: kataforička referencija

istovrijednice
 

engleski: cataphoric function, cataphoric reference

njemački: kataphorische Funktion

francuski: référence cataphorique

ruski: катафорическая функция

suprotnica
 
anaforička funkcija
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)