struna tražilica

image shadow

kaskada metafora

definicija
 

hijerarhijski organizirana konceptualna struktura predodžbenih shema, okvira te metafora opće i specifične razine koja je kao cjelina vrlo često u uporabi te se time ustalila kao jedinstvena složena cjelina iako se i svaki od njezinih dijelova može pojavljivati zasebno

istovrijednice
 

engleski: metaphor cascade

njemački: Metaphernkaskade

francuski: métaphores en cascade

ruski: каскад метафор

napomena
 
Pojam kaskade metafora temelji se na semantici okvira koja okvire promatra kao spojeve dinamično koherentnih uloga (Fillmore 1976, 1982; Ruppenhofer i dr. 2016.) te na teoriji konceptualne metafore, koja metafore promatra kao spojeve konceptualnih preslikavanja među okvirima (Lakoff i Johnson 1980.). Jedan je od najpoznatijih primjera kaskade metafora metafora LJUBAV JE PUTOVANJE jer se ona može razložiti na niz primarnih i općih metafora, npr. DJELOVANJE JE KRETANJE, SVRHOVITO DJELOVANJE JE CILJNO USMJERENO KRETANJE, TEŠKOĆE U DJELOVANJU SU ZAPREKA U KRETANJU, ODNOS JE SPREMNIK itd.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)